August

18. august

Kivid teel.

Ma olen siin. Meid ei lahuta mitte mingisugune vahemaa. Vaimuriigis ei mõõdeta meetritega. Üks vale sõna, hirmust tingitud ebaõnnestumine, karm kriitika – see on vahemaa Minu ja hinge vahel. Et teie tööd Minule miski ei takistaks, peab teie treening olema tõsine.

Te otsite Minu Lähedust ja kes otsib, see leiab. Küsimus ei ole mitte inimlikus otsimises, vaid inimlikus äratundmises, tingimusteta alistumises Minu Tahtele nii suurtes kui ka väikestes asjades. See teeb Juhatamise võimalikuks.

Te teate, mida tähendab võtta enesega kaasa õnnelik, armastav, rõõmust hüppav laps, kes on nõus iga suunaga ja nõustub iseenesestmõistetavalt iga otsuse ja iga käänakuga – või laps, kes hakkab vastu ja keda peab sundima, ehkki rahulikumatel hetkedel võib ka tema ütelda: “Jah, ma tahan tulla koos sinuga. Ma ei taha jääda üksi, aga ma vihkan seda teed.”

Mitte tee ei ole see, mis Minu jüngrite puhul loeb, vaid rõõmu tundmine tee ja juhatuse üle. Te küll ootate juhatust, aga ei tunne rõõmu igapäevastest kividest teel.


17. august

Loodus rõõmustab.

Ma tulen, Ma tulen. Te vajate Mind. Viibige palju väljas. Minu päikesepaistes, Minu värskes õhus, Minu Läheduses, Minu õpetuses.

Nii võib teil olla igal pool puhkus. Päikesepaiste aitab südameid rõõmsaks teha. See on Looduse rõõm.

Viibige palju väljas. Päike ja õhk, usaldus ja usk on ravimid, mida pakun Mina.

Usaldus on vaimupäike, Jumaliku Vaimu ümbritsus.

Uks – hingamine Jumalikus Vaimus. Meel, hing ja ihu vajavad abi. Võtke see rõõmuga Minult vastu. Lähenege Minule.

Loodus on sageli Minu abimees väsinud hinge ja kurnatud keha taastamisel. Laske sel toimida.


16. august

Mitte väsinu töö.

Puhake. On vale end sundida tööle. Puhake kuni Elu, Igavene Elu, voolates läbi teie veenide ja südame ja meelte, käsib teil tegutseda. Sellele järgneb töö, rõõmus töö. Väsinu töö ei loe.

Puhake. Pidage meeles, et Mina olen teie Arst, meele ja ihu Ravija.

Pöörduge Minu poole, et leida hoolitsust, puhkust ja Rahu.


15. august

Mitte karistus.

Mina juhin teie pingutusi. Teid ei karistata selja taha jäänud pattude eest. Võtke Minu Sõnad, mida Ma teile igal päeval lausun ja tehke kõiges Miu ütlemist mööda. Mina olen olnud teile teed näitamas. Te ei ole Mulle kuuletunud.

Mul on plaan, mis saab teoks vaid sel viisil. Harva leian Ma koos kaks, kes otsivad vaid Minu Tahet ja tahavad vaid Mind teenida. Selline liit on imesid tegev.

Ma olen teile ütelnud, et Ma igatsen teid kasutada. Kui palju aega tagasi oleks juba maailm Minu juurde toodud, kui Minu teenistuses oleksid olnud paljud hinged sel viisil kahekaupa.

Ma läkitasin ka Oma Jüngrid “kahekaupa”.


14. august

Minu kalleim Kingitus.

Jeesus, sina tulid, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti.

Elu – vaimulik, meeleline, füüsiline, ülevoolav Elu – täis Rõõmu, täis Väge. Jah, seda tulin Ma teile tooma.

Kas te ei arva, et Minu Süda oleks kurb, kui vaid vähesed selle armulise kingituse vastu võtaksid!

Mõtelge! Maailma kalleim ja väärtuslikem kingitus ootab – valmis kõikide jaoks, kuid keegi ei vaevu kätt sirutama, et seda vastu võtta.

On see võimalik? Minu Kingitus, kalleim kõigest, mida Taevas suudab pakkuda, väärtuslik Elukingitus, ülevoolav Elu – sellele pöörab inimene selja, lükkab tagasi ja jääb ilma.

Ärgu juhtugu teiega nii. Kiirustage võtma ja kasutama.


13. august

Täiuslikkus.

Jeesus, me palume, aita meid.

Mina olen alati teie aitaja – pimedusest Valgusesse, nõrkusest Väesse, patust Lunastusse, ohust Turvalisusesse, vaesusest Küllusesse, ükskõiksusest Armastusse, põlgusest Täiuslikku Andestusse.

Ärge iial rahulduge sellega, et võrdlete end ümbritsevate inimestega. Kõlagu teile alati Minu sõnad: “Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie Taevane Isa on täiuslik.” Ärge iial leppige vähemaga.

Muutke harjumuseks see, et kasvatate oma iseloomu – suhtumist ellu, armsatesse inimestesse, perekonda, sõpradesse, tuttavatesse, oma maasse ja töösse.

Mõtelge, kas Mina käituksin samas olukorras ja samades suhetes teisiti. Mõtelge, kuidas võiks kõige paremini mõnda viga kõrvaldada, mõnda pattu või tegematajätmist vältida.

Vähemalt kord nädalaski peaksite sellele mõtlema.


12. august

Valitsege maailma.

Pidage meeles, et ükski palve ei jää vastamata. Pidage meeles – niipea kui miski näib teile vale või mõne inimese teod sellised, nagu need ei peaks teie arvates olema – sel hetkel algab teie kohustus ja vatutus palvetada, et vale saaks õigeks või see inimene muutuks teistsuguseks.

Kandke oma vastutust. Mis on valesti teie maal, selle valitsuses, selle seadustes, selle rahva juures? Mõtelge sellele ja palvetage nende asjade eest. Te näete, kuidas muutuvad nende inimeste elud, kellega te isegi kokku ei puutu; kuidas muudetakse seadusi ja vähendatakse kurjust.

Jah, elage laiahaardelist elu. Elage, et teenida ja päästa. Te ei pruugi oma toastki väljuda ja ometi võite saada üheks võimsamatest jõududest teie maa ja maailma heaks.

Teie ei pruugi näha, missugust vägevat tööd te teete, kuid Mina näen seda ja kuri näeb seda samuti. See on auline elu, päästja elu. Te olete Minu kaastöölised. Mõistke seda üha enam.

Elage Minuga, jagage Minu elu.


11. august

Te olete Minu omad.

Jeesus, Sina valvad meid, õnnistad ja hoiad.

Jah, pidage alati meeles, et Mina juhin teid pimedusest valgusesse. Rahutusest rahusse, korratusest korda. Vigadest ja ebaõnnestumisest täiuslikkusesse.

Usaldage Mind täielikult. Ärge kartke midagi. Lootke alati. Vaadake üles Minu poole ja Mina olen teie kindel abi.

Mina ja Minu Isa oleme üks. Tema lõi kaosest korrastatud ja ilusa maailma, pani tähed oma radadele ja andis taimedele teada aastaajad. Kas ei suuda Ta ka teie väikesesse kaosesse luua korda ja tuua rahu?

Tema ja Mina oleme üks ning teie olete Minu omad. Teie tegemised kuuluvad Minule. Minu Jumalik Ülesanne on korraldada Oma asju – seega korraldan Ma ka teie asju.


10. august

Eksinud lambad.

Jeesus, juhi meie samme, et me ei eksiks.

Eksimise vastu ei aita muu, Mu lapsed, kui et hoiate Minule nii lähedale, et miski – ükski huvi, ükski kiusatus, mitte keegi – ei pääseks meie vahele.

Selles kindlad olles ei saa te teha muud, kui püsida Minu kõrval, teades, et Mina olengi Tee ja seega ei saa miski teid takistada õigel teel olemast, miski ei saa teid eksitada.

Ma olen lubanud Rahu, aga mitte jõudeelu. Südamerahu ja lohutust, aga mitte lõbu. Ma olen ütelnud: “Maailmas on teil ahastust,” ärge siis arvake, et olete ebaõnnestunud või Ma ei juhata teid, kui satute ebameeldivatesse olukordadesse. Ent Ma ütlesin ka: “Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, Mina olen maailma ära võitnud.”

Õppige võitvat Väge Minult. Minu peale sülitati, Mind peksti, mõisteti valesti, hüljati, löödi risti ja ometi nägin Ma, et see kõik ei saanud mõjutada Minu Tööd ning hüüdsin Ristil: “See on lõpetatud.”


9. august

Pingutus ja puhkus.

Tulge Minu juurde, rääkige Minuga, elage Minuga ja siis teate, et Minu Tee on kindel tee, Minu Rajad on turvalised rajad.

Tulge Mulle väga lähedale.

Tungige sügavale Kuningriigi mulda.

Pingutus ja puhkus – nende kahe ühendus.


8. august

Tühendage endid.

Toetuge üksnes Minule. Ärge otsige mujalt abi. Andke kõik käest usalduses, et teie vajadused rahuldatakse.

Tühjendage kiiresti oma anumad, et Jumal võiks need taas täita. Mida rohkem te säilitate, seda vähem on teil võimalik Minult saada. See on Jumaliku Varustamise seadus.

Kui hoiate ja varute, siis näitab see teie hirmu tuleviku ees ja usalduse puudumist.

Kui palute, et Ma teid päästaksin vaesuse ja raskuste merest, peate Mind täielikult usaldama. Kui te Mind ei usalda, ehkki teie palve ja usk on siirad, pean Ma esmalt vastama teie abipalvele nii, nagu teeb vetelpäästja uppujaga, kes end ise päästa püüab. Ta viib abivajaja veelgi abitumasse ja jõuetumasse seisundisse, kuni viimane sõltub täielikult päästjast. Nii mõistke ka Minu juhatust. Usaldage täielikult.

Tühjendage oma anum. Mina täidan selle. Te palute, et võiksite mõista Jumalikku Varustamist. See on Minu lastele üks raskemini õpitavaid asju. Nad ei suuda mõista, sest on sedavõrd sõltuvad materiaalsest. Te peate elama, nagu Ma teile ütlen.

Sõltuge Minust.


7. august

Kõik on hästi.

Meie Issand, me palume Sind, õnnista ja hoia meid.

Minu Hoidev Vägi ei eksi kunagi, ent alati ei suuda te seda taibata. Küsimus ei ole mitte selles, kas Ma pakun varju tormi eest, vaid selles, et te ei suuda olla kindlad selle varju tugevuses.

Iga kartus, iga kahtlus on kuritegu Minu Armastuse vastu.

Oh, lapsed, usaldage. Harjuge sageli ütlema: “Kõik on hästi.”

Ütelge seda, kuni usute seda, teate seda.


6. august

Eralduge.

Puhake rohkem koos Minuga. Kui Mina – Jumala Poeg – vajasin üksildasi vaikseid hetki, et olla osaduses Oma Isaga – üksi, eemal kärast ja askeldustest, – siis kindlasti vajate neid ka teie.

Vaimuga varustamine on vajadus. See on eraldumine, sulgumine oma olemuse salapaika, et olla üksi, omaette koos Minuga.

Te naasete nendest hetkedest Väega, et õnnistada ja tervendada.


5. august

Vajadusetund.

Issand, tule meie juurde ja tervenda meid.

Mina olen teie Tervendaja, teie Rõõm, teie Issand. Te palusite Mind, Issandat, et Ma tuleksin. Kas te ei tea, et Ma olen siin? Ma tulen teie juurde hääletute sammudega.

Teie vajadusetund on Minu Tuleku hetk.

Kui suudaksite mõista Minu Armastust, mõõta Minu Igatsust teid aidata, siis teaksite, et Ma ei vaja ahastavat anumist.

Teie vajadus on Kutse Minule.


4. august

Igavene elu.

Jeesus, me armastame Sind ja tahame Sind teenida.

Mu lapsed, te veel teete Minu jaoks suuri tegusid. Kirkus ja imed ilmuvad. Elu on üks kirgas tervik.

Ammutage oma olemusse üha enam imelist igavest Elu. Vaimu, meelt ja ihu läbiv Igavese Elu vool puhastab, tervendab, taastab ja uuendab ning kandub teilt edasi teistele imesid tegeva väega.

“Ja see on Igavene Elu, et nad tunneksid Sind… ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud.” Otsige siis pidevat kontakti Minuga, et võiksite Mind üha paremini tunda.

Tunnetage igal hetkel Minu püsivat Kohalolu. Püüdke vähem teha ja rohkem korda saata, rohkem saavutada. Tegemine on tegutsemine. Saavutamine on edukas tegutsemine.

Pidage meeles, et Igavene Elu on ainus kestev elu, seega kõik, mis on tehtud ilma Minu Vaimu Väeta, Minu Eluta, on mööduv. Kõik, mis on aga tehtud Vaimu-Elus, on hävimatu.

“Ja Mina annan neile Igavese Elu ja nemad ei saa iialgi hukka, ja ükski ei kisu neid Minu käest.” Seega tähendab Igavese Elu ka turvalisust, kindlust. Kasvatage endis teadlikkust sellest turvalisusest ja kindlusest.


3. august

Andke iga hetk.

Mu lapsed, kui armas on Minu Südamele Armastusehüüd, mis pärib Minult järele kõige kohta ja soovib, et iga tegu, mõte, sõna ja hetk oleksid Minu Omad.

Kui vilets on selle arusaamine, kes arvab, et raha annetamine ühe või teise hea töö jaoks on suur ohvriand, mida tuua. Üle kõige igatsen Ma ju Armastust, tõelist, sooja, lapselikku Armastust, mõistvat ja usaldavat Armastust. Selle järel pean Ma aga kõige väärtuslikumaks kingituseks Minule kingitud hetki, kõiki hetki.

Isegi kui Armastuse tuline igatsus Mind teenida on andnud Mulle kogu Elu, kõik päevad, kõik tunnid, ka siis on teil veel ees pikk ja mitte lihtne õppetund sellest, mida tähendab anda Minule kõik hetked.

Loobumine mõnest oma plaanist Minu soovitusel, rõõmuga osutatud väikesed teened. Nähke Mind kõiges ja see ei ole teile raske ülesanne.

See on hindamatu väärtusega sissepühitsemise tee, kuid pidage meeles, et see tee ei ole kõikide jaoks. See on nende jaoks, kes on kuulnud Päästjat vajava maailma hädahüüdu ja Päästjalt vaikset kutset, kes vajab järgijaid, kelle läbi teostada Oma vägevat Lunastustööd.


2. august

Lõikus.

Mu Issand, me otsime Sinu Õnnistust.

Mulle meeldib Oma Õnnistust välja valada parima rikkalikuma mõõduga. Ent enne külvi tuleb maa ette valmistada.

Teie ülesanne on maa ette valmistada, Minu oma aga puistata õnnistuseseeme mulda. Koos tunneme me siis rõõmu lõikusest.

Veetke rohkem aega maa ettevalmistamisel. Palve teeb mulla viljakaks. Teil on siin veel palju teha.


1. august

Õnnistatud liit.

Jeesus, olgu meiega alati Sinu Läheduse Ilu.

“Ma ei hülga sind ega jäta sind maha.”

Maailmas ei ole teist sellist ühendavat sidet nagu liit Minu ja Mind armastava hinge vahel.

Sellel Sõprusel on hindamatu väärtus.

Südame, meele ja tahte ühtesulamisest sünnib samasus, mida võivad – ehkki ähmaselt – taibata vaid need, kes on seda kogenud.