Juuli

31. juuli

Tänulikkus.

Andke Mulle kingituseks vapper ja tänulik süda. Inimene tõestab oma suurust sellega, et leiab elus põhjuseid olla tänulik.

Kui elu tundub raske ja mured kuhjuvad, siis otsige kindlasti põhjuseid olla tänulik.

Ohver – tänulikkuseohver, mille toote oma toimetuste keskel, tõuseb Minuni magusa viirukisuitsuna.

Otsige igas sündmuses hoolsalt seda, mille pärast rõõmustada ja olla tänulik, ning varsti ei ole seda enam vaja otsidagi.

Rõõmu ja tänu põhjused kerkivad üles, et tervitada teie armastavaid südameid.


30. juuli

Usk tasutakse.

Mõtelge sageli Minu sulastele vanadel aegadel. Kuidas Aabraham uskus tõotust (kui tal ei olnud veel last), et tema soo nimel õnnistavad end kõik maailma rahvad.

Kuidas Mooses juhtis Iisraeli Lapsed läbi kõrbe, olles kindel, et lõpuks pärivad nad Tõotatud Maa.

Läbi aegade on olnud neid, kes kuuletusid – mitte nähes, vaid uskudes – ja nende usk tasuti. Nii on ka teiega.


29. juuli

Päikeselised lagendikud.

Issand, õnnista meid sel õhtutunnil ja tervenda Oma Armust meid kõiki.

Ärge arvake, et kannatus on ainus tee Minu Kuningriiki. On ka päikeselisi lagendikke ja lilledega ääristatud teid, mida mööda inimeste südameid Minu poole tõmmatakse. On linde ja naeru ja liblikaid, sooja elustavat suveõhku ning koos nendega – õrnade kaaslaste ja sõpradega – võib astuda mööda Rõõmuteed Jumalariigi poole.

Mitte kõik teed pole kõledad, külmad ja hüljatud, kivised ja kibuvitstega ääristatud. Jätke kõik Minu hooleks. Teede valik, juhatus teel olles. Ja kui päike kutsub, vastake rõõmuga sellele kutsele.

Isegi Vaimumaailmas sünnib millegi väärtustamine läbi vastandlike kogemuste. Kas võiks kodukolle olla kellelegi armsam kui rändurile, kes tuleb üle lageda soo ja läbi pimeda tormi? Rõõmustage oma südameid selle sõnaga: “Ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu.”

Maailm ei ole Minu Kuningriik. Maailmas on teil ahistust, ent “olge julged, Mina olen maailma ära võitnud.” Elage Minuga, Võitjaga – Kristusega ja ka teie leiate Rõõmu ja Rahu võidust.


28. juuli

Vead.

Mina olen teie Kilp. Maailma nooled ei või teid vigastada. Tundke, et teie ja kogu põlguse ja teotuse vahel on tugev kilp. Harjutage seda, kuni millelgi ei ole väge teie sisemist rahu kõigutada. Siis olete tõesti saavutanud imelise võidu.

Mõnikord imestate, miks teil on lastud teha oma valikutes vigu, kui te ometi nii väga püüdsite kõiges täita Minu Tahet.

Selle peale Ma ütlen, et see ei olnud viga… Kõike ei ole võimalik õppida ilma raskusteta. Seda oligi vaja, et teile midagi õpetada. Tõotused on antud sellele, kes raskused võidab, mitte sellele, kes kõnnib mööda takistusteta teed.

Et saavutada kiiresti rahu nii enese ümber kui ka oma südames, läbige see õppetund kiiresti. Ja võitmine ei ole iial jagusaamine inimesest, kes teile vaeva tegi, vaid jagusaamine oma iseloomu nõrkustest ja pahedest, mille ta teis esile kutsus.

Teil ei ole madalamat mõõdupuud, on vaid Minu Mõõt. “Olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie Taevane Isa on täiuslik.”


27. juuli

Minu lohutus.

Oo, Jeesus, tule ja kõnni meiega ning lase meil tunda, et oled meile väga lähedal.

Ma kõnnin koos teiega. Mõtelge, Mu lapsed – Ma ei kõnni teiega mitte üksnes selleks, et teid juhatada ja lohutada, teile jõudu anda ja teid hoida, vaid ka selleks, et Endale tröösti ja lohutust leida.

Kui koos teiega on väike laps, kas olete siis tema juures vaid selleks, et teda kaitsta ja aidata? Pigem ikka selleks, et leiaksite tema lihtsusest, Armastusest ja usaldusest rõõmu ja lohutust.

Nii on ka teil võimalik Minu Südant rõõmustada ja lohutada.


26. juuli

Unustage – andestage.

Meie Issand, me täname Sind nii palju eest. Me kiidame ja ülistame Sinu Aulist Nime.

Täitke oma maailm Armastuse ja rõõmsameelsusega. Ärge iial hoolige selja taha jäänud ahastusest.

Unustage, andestage, armastage ja olge rõõmsad.

Kohelge kõiki nii, nagu te kohtleksite Mind – Armastuse ja osavõtlikkusega.

Ärgu see, kuidas teised teid kohtlevad, muutku teie suhtumist neisse.


25. juuli

Imeline Elu.

Mina olen teie Issand. Teie elude Issand, kes valvab teie päevade – teie oleviku ja tuleviku üle. Jätke kõik plaanid Minu hooleks. Tegutsege vaid siis, kui Mina teid käsin.

Olete nüüd astunud ellu, mida juhib Jumal. Mõtelge, mida see tähendab. Jumal õpetab, Jumal juhib.

Kas võiks olla midagi, mis oleks sellise elu puhul liiga suur ime? Kas mõistate, kui imeline võib olla elu koos Minuga?

Mõistate, et teile ei või sündida midagi kurja?


24. juuli

Olge lähedal.

Meie Issand, juhata meid. Näita meile kõiges Oma Tahet ja Teed.

Olge Minu lähedal ja te teate teed, sest – nagu Ma ütlesin Oma jüngritele – Mina olen Tee. See on lahendus kõikidele maailma hädadele.

Olge Minu lähedal, väga lähedal. Mõtelge, tegutsege ja elage Minu Läheduses.

Kuidas julgeks ükski vaenlane teid puudutada, kui Mina teid kaitsen! Minule väga lähedale hoidmine on kogu Väe, kogu Rahu, kogu Puhtuse, kogu mõju saladus.

Jääge Minusse. Elage Minu Läheduses. Rõõmustage Minu Armastuses. Tänage ja ülistage alati. Imesid on sündimas.


23. juuli

Katkestage seniks igasugune töö.

Meie Issand, kingi meile see imeline sisemine Rahu.

Tõesti, Mu Lapsed, see Rahu on üle igasuguse mõistmise. Seda rahu ei võta teilt ükski inimene. Kellelgi ei ole jõudu seda Rahu rikkuda. Üksnes teie ise võite maailma ja selle mured ja hullused sisse lasta.

Te võite avada ukse hirmudele ja masendusele. Võite avada ukse röövlile, kes tungib sisse ja hävitab teie rahu.

Tehke endile ülesandeks, et ei luba millelgi võita teie rahu, teie südamerahu Minus. Katkestage igasugune töö, igasugune suhtlemine teistega – kuni rahu on taastunud. Ärge laske teid ümbritsevatel inimestel hävitada teie meelekindlust ja südamerahu. Ärge laske hetkekski millelgi välisel – ühelgi murel, ärritusel või õnnetusel seda teha.

Vaadake igale raskusele kui harjutusele, mis võimaldab teil seda rahu saavutada. Olge hoolsad, et töö tegemine või selle katkestamine ei riivaks teie tõelise mina tasakaalu, kes on koos Minuga varjul Isa Salajases Paigas.


22. juuli

Ajastute ime.

Püsige Minus. “Kes usub Minusse, see teeb ka neid tegusid, mida Mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest Mina lähen Isa juurde.”

“Suuremaid Tegusid!” Pimedad said nägijaiks, jalutud kõndisid, pidalitõbised tervenesid, vaestele kuulutati Rõõmusõnumit. “Ja teeb veel suuremaid kui need on, sest Mina lähen Isa juurde.”

Maailma suurim ime! Ajastute vägevaim ime! Usklikus inimeses saab ilmsiks Jumala Vägi. Jumala Vägi, mis Püha Vaimu toimel õnnistab inimeste kaudu maailma. Tõuske üles haiguse-, vaesuse- kahtluse-, masenduse- ja piiratusehauast. “Tõuse, paista, sest sinu Valgus paistab ja Issanda Auhiilgus koidab su kohal.”

Teie ees on imeline tulevik. Piiramatu väega tulevik teiste õnnistamiseks. Olge vaid kanalid. Olge kasutusvalmis. Paluge. Paluge. “Paluge, siis antakse teile” ja neile, kelle eest te palvetate.


21. juuli

Ülistusetee.

Ma õpetan teile mõlemale Oma Teed, kuidas liigutada mägesid. See on Ülistusetee. Kui teil on mure, siis mõtelge kõigele sellele, mille eest peaksite olema tänulikud. Ülistage, ülistage, ülistage.

Tänage Mind alati. See liigutab mägesid – teie tänulik ülistav süda.


20. juuli

Minu Mõõt.

Viige ellu Minu korraldused ja jätke ülejäänu Minu hooleks. Tehke seda nii kuulekalt ja ustavalt, nagu ootaksite lapselt, kes lahendades antud valemi järgi ülesannet, ei kahtle hetkekski, et kui ta seda korrektselt teeb, on tulemus õige.

Pidage meeles, et Mina olen teile antud korraldused Vaimumaailmas juba täitnud selleks, et need ka teie puhul ja teie olukorras soovitud tulemuse annaksid. Järgige siis utavalt Minu käske.

Mõistke, et selles peitub Jumaliku juhatuse täius. Inimese – ka kõige targema – seatud reegli järgimine võib ikkagi viia hävinguni.

Ka teie ise ei või täielikult mõista oma elu ja iseloomu, teada oma võimeid, olukordi ja kiusatusi, ent kui järgite Minu otsest Juhatust, täidate käske, mis on antud teid täielikult tundes ja ka tulemust ette teades.

Iga indiviid on loodud selleks, et ta kõnniks sel viisil koos Minuga, tegutseks Jumaliku järelvalve all nin saaks jõu Jumala Väest.

Kas M ei ole teile õpetanud, et armastaksite lihtsust? Pole tähtis, mida maailm mõtleb, maised taotlused ja ajendid ei ole teie jaoks. Oh, Mu lapsed, õppige Minust. Lihtsus toob rahu. Tõelise rahu ja Väe.

Maailmale näib see ehk hullusena, ent Minule on see Jumalikkuse eelmaitse. Ärge iial juhinduge maailma mõõdupuudest.

Teie jaoks kehtib üksnes Minu Mõõt.


19. juuli

Imelised sündmused.

Meie Issand, me täname Sind, südamed täis rõõmu, et oled meid imeliselt õnnistanud igal päeval.

Ma olen teie kõrval. Järgige kõiges Minu Juhatust. Te näete imesid, mis on üle teie mõistmise. Mina olen teie Teejuht. Rõõmustage sellele mõteldes. Teie Juht ja Sõber. Pidage meeles, et Minu jaoks on ime vaid loomulik sündmus. Ka Minu valituile, Minu jüngritele on ime üksnes loomulik sündmus. Kuid see on loomulik sündmus, mis toimub vaimulike jõudude läbi, ning inimestele, kes tegutsevad ja tunnetavad vaid meelte abil, näib see olevat vastuolus Loodusega.

Pidage aga meeles, et loomulik inimene on Jumalaga vihavaenus. Mõistke täielikult ja palvetage, et veelgi paremini mõistaksite seda, et ei ole ühtegi imet, mis võiks olla teie jaoks igapäevane sündmus, kui Mina teid juhatan ja teile jõudu annan.

Minu lapsed, Minu Kuningriigi lapsed on üks iseäralik rahvas – eraldiseisev, teistsuguste lootuste, taotlustega ja motiividega, teistsuguse tasu ootusega.

Te näete imelisi asju sündivat nii lihtsalt, kergelt, vahetult – ja imestate.

Mu lapsed, kuulake – see ei ole sündinud lihtsalt ja kergelt. See on saavutatud, võideldes tüdimuse ja südamevaluga tunde, päevi ja kuid, mitte millegi ees taganedes, soovides võita iseennast ja täita Minu Tahet, elada Minu õpetusi.

Mure ja hoole ja põlguse kannatliku talumisega saavutatakse vaimulik Vägi, mis imeliselt tegutseb.


18. juuli

Kõndige alandlikena.

Hirm selle ees, mida teised võiksid ütelda, on Minu Usaldamise puudumine. Seda ei tohi olla. Muutke kõik sellised raskused oma iseloomu puhastavaks jõuks.

Nähke end sellistena, nagu teised teid näevad, mitte nendena, kellena te ise sooviksite end näha ja kõndige väga alandlikult koos oma Jumalaga.

Ma ülendan teid, sest te olete tundnud Minu nime – ent selleks peate olema puhastatud.


17. juuli

Vaikige, jääge tasa.

Rõõmustage, rõõmustage. Mul on teile mõlemale palju õpetada. Ärge arvake, et Ma olen teist eemal, kui Ma ei ilmuta teile midagi uut Oma Tõest.

Te kõnnite läbi tormi. On küllalt, et Ma olen teiega ja ütlen tuultele või lainetele: “Vaikige, jääge tasa.”

Mitte tormituules, vaid tasastel mäenõlvadel õpetasin Ma Oma õpilastele Taevariigi Tõdesid.

Ka teile saabub mäenõlvade-aeg, mil koos Minuga puhkate ja õpite.


16. juuli

Varjupaik.

Tundke Minu Jumalikku Väge. Usaldage Mind. Püsige Minu Armastuses. Rõõmustage ja usaldage. Rõõmsameelsus on lapselik usk Jumalasse ja headusesse.

Otsige varju Minu Salajases Paigas.

Seal ei puutu ega haava teid miski. See on kindel.

Tundke, et olete tugevas Tornis, mis on kindlalt kaitstud ja mida ei võida keegi.


15. juuli

Laulud teel.

Paljud Minu õpilastest on pidanud viibima pimeduses, üksi ja sõpradeta.

Nad võitlesid, minnes lauldes edasi.

Olgu laulud ka teie suul.

Kas Ma asetaksin teie jalad ebakindlale redelile?

Võibolla on selle toed nähtamatud, peidetud Kõigekõrgema salajasse Paika, end kui Ma olen teid käskinud kindlalt sellele astuda ja ronida, siis olge ka kindlad, et olen teie redeli toestanud.


14. juuli

Tõeline edu.

Meie Issand, me täname Sind, et Sa oled meid hoidnud.

Rõõmustage tõesti, et näete Minu Kätt kõigis päeva jooksul toimuvates sündmustes ja hoidmistes. Kaitstult läksid iisraellased läbi Punase mere; nii olete ka teie kõiges kaitstud.

Toetuge sellele ja minge edasi. Te olete nüüd astunud üle edu läve. Te ei tohi selles kahelda. Te peate seda nägema. Te peate olema selles veendunud, kõikidele kahtlustele vaatamata. See on tõsi. See on kindel.

Igaveses Elus ei ole vanust. Ärge haletsege ennast, olge üksnes rõõmsad ja tänulikud.

Viimased nädalad on olnud uppuja heitlus vee alla vajudes enne meelemärkusele tulemist pääsemises. Nüüd minge edasi ja võitke. Minge kartmatult edasi.


13. juuli

Oodake head.

Kas suudate võtta usu ootava hoiaku?

Mitte oodates järgmist õnnetust, mis teid võiks tabada, vaid oodates lapselikult rõõmsa usaldusega järgmist head, mis teie jaoks on varutud?


12. juuli

Päästja.

Kui usute, et Minu Käsi päästis teid, siis peate ka uskuma, et Ma päästan teid veelgi ning hoian teid teel, mida teil tuleb käia.

Vetelpäästjagi ei tõmba uppujat veest selleks, et asetada teda järgisesse sügavasse ja ohtlikku kohta. Pigem selleks, et viia ta kuivale maale, elustada ja saata koju.

Sellest võrdpildist õppige, mida Mina – teie Päästja – teen. Kas Issanda Käsi on liiga lühike, et Ta ei suuda aidata ja päästa?

Minu hüüd ristil – “See on lõpetatud” – on Minu Hüüd kogu maailma Päästmiseks.

Mina viin lõpule iga Minule antud ülesande. Niisiis usaldage ja ärge kartke.


11. juuli

Kaitseinglid.

Te kuulute Mulle. Kui Ma kord olen teile pannud Minu omandi märgi ja pitseri, siis on kõik taeva väed valmis teid teenima ja kaitsma.

Pidage meeles, et olete Kuninga lapsed.

Püüdke kujutleda teie ihukaitsjat Minu teenijate hulgast, kes ootab – Nähtamatuna – soovides ja suutes teile pakkuda kõike, mis on vaja teie heaoluks.

Tundke seda, kui lähete läbi päeva. Tundke seda ja kõik on hästi.


10. juuli

Oodake rohkelt imesid.

Minu kaitse on imeline.

Ärge oodake ühte imet, vaid mitut.

Kõik päevasündmused, mis sünnivad Minu käe läbi ja Minu järelvalve all, on imed.


9. juuli

Milleks kahelda?

Rõõmustage Minus. Rõõm on nakkav. Usaldage ja palvetage. See ei ole patt, kui keegi, kes tunneb Mind üksnes kui Jumalat ja Loojat, kahtleb Minus, Minu Armastuses ja eesmärkides.

Ent on tõeliselt vale, kui Minu eesmärgis, päästvas Väes ja hellas Armastuses kahtleb keegi, kes tunneb, nii nagu teie, Mind kui Sõpra, Päästjat ning maailma loonud Jumalat, kui Isa.


8. juuli

Minu Saladus.

Teid juhitakse, ent pidage meeles – “Ma annan sulle nõu Oma Silmaga sind juhtides.” Ja Minu Silm on Minu seatud eesmärk – Minu Tahe.

Juhtida Minu Tahtega tähendab muuta teie soovid üheks Minu Tahtega, Minu soovidega, teha Minu Tahe teie ainsaks tahteks. Siis juhib Minu Tahe teid.


7. juuli

Valus ettevalmistus.

Siin on abi, rahu ja rõõm. Teie julgust pärjatakse.

Ühel päeval mõistate selle piinarikka aja mõtet, mõistate sedagi, et see ei ole julm proovilepanek, vaid võimalikult õrn ettevalmistus teie mõlema imeliseks elutööks.

Püüdke taibata, et teie palvetele on üliimeliselt vastatud. Vastatud viisil, mis näib teile valus, ent mis on just praegu ainus võimalik tee.

Edu ajalikus maailmas ei rahuldaks teid.

Teid ootab aga suur edi nii ajalikus kui vaimulikus maailmas.

Ma tean, et siis te mõistate, et nii pidi olema.

Ütelge seda järjekindlalt ja samm-sammult kasvab teis tunne, et teid varustatakse külluslikult ning teid ümbritsevad rikkused. See tunne on teie usk, mis nõuab Minult vajaminevat, ning teile sünnib teie usku mööda.

Ent Ma ei otsi mitte palvehetkedel ja ülistuses väljendatud usku, vaid usku, mis silmapilkselt matab maha kõik päeva jooksul kerkivad kahtlused, usku, mis ründab ja võidab inimliku piiratuse tunde.

“Paluge, siis antakse teile.”


5. juuli

Te olete võitmatud.

Mina Olen alati teiega, teie üle valvates, teid aidates ja õnnistades. Ükski mees ega naine ei suuda seista vastu Minu Tahtele teie suhtes. Ka kogu maailma mehed ja naised ei suudaks seda – kui vaid usaldate Mind ja kõik oma tegemised Minu kätesse asetate.

Reisijale võib iga laine näida uputava või kursilt kõrvale kallutavana, ent kapten teab oma kogemusest, et tuulele ja lainetele vaatamata jõuab laev otse sadamasse.

Usaldage siis Mind – teie lunastuse Kaptenit.


4. juuli

Minu Sõber.

See, mida kutsutakse pöördumiseks, on sageli lihtsalt Vägeva Sõbra leidmine. See, mida nimetatakse religiooniks, on teadmine Vägevast Sõbrast. See, mida peetakse pühaduseks, on Vägeva Sõbra jäljendamine.

Täiuslikkus, see täiuslikkus, mida Ma kõikidele tungivalt rõhutasin – olge täiuslikud, nagu teie Isa Taevas on täiuslik – tähendab sarnaneda Vägevale Sõbrale ning pöördudes saada omakorda teistele Vägevaks Sõbraks.

Mina olen teie Sõber. Mõtelge taas, mida kõike see tähendab – Sõber ja Päästja. Sõber on valmis aitama, valmis igaks sooviks, käsi välja sirutatud, et aidata, julgustada või ohtu eemale tõrjuda, valmis rahustama hellal häälel väsinud närve, tooma rahu rahutule ja kartlikule.

Mõtelge, mida tähendab teile teie sõber, ja siis püüdke korrakski kujutleda, missugune võiks olla Täiuslik Sõber, väsimatu, isetu, kõike võitev, imesid tegev Sõber. Selline Sõber ja rohkemgi, kui teie südamed oskavad ette kujutada – selline Sõber olen Mina.

Kui Ma kuulutaksin Oma Kuningriigis – Laste Südamete Kuningriigis – teie kirikute doktriine, jääks see sageli vastukajata. Ent Minu järgijatele antud lihtsaid reegleid teavad, armastavad ja järgivad nad kõik.

Otsige lihtsust kõikides asjades.


3. juuli

Vaimulik küllus.

Meie Issand, me armastame Sind ja igatseme elada Sinule kõigis asjus.

Mu lapsed, “õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad rahuldatakse.” See on rahuldus.

Üksnes selles vaimulike asjade täiuslikkuses leiavad valutavad, nõrgad ja kurnatud südamed rahulduse, tervise ja puhkuse. Me hüüame: “Issand, kelle juurde me peaksime minema?” “Sa katad me ette laua.” Eluleivaga, Taevase Roaga.

Kui vähesed mõistavad, et nelja tuhande ja viie tuhande mehe söötmine oli vaid pilt sellest, kuidas Mina saan ühel päeval Oma rahva Toiduks.

Mõtelge ilmutuse imele, mida näevad tänini need, kes elavad koos Minuga. Sajad aastad on möödunud ja ikka veel on palju sellest, mida Ma maa peal tegin ja ütlesin, saladus; palju Minu Elust on veel vaimulikult avastamata maa. See müsteerium avaneb vaid lihtsatele ja armastavatele südametele, kes kõnnivad koos Minuga. Ma olen selle hoolega peitnud tarkade ja mõistlike eest, ent ilmutanud läbi imikute.

Ärge koormake oma vaimu maailma valude ja pattudega. Üksnes Kristus suudab seda teha ja jääda elama. Otsige kõikjalt enda ümber armastavaid, ustavaid, sõbralikke ja vapraid hingi.


2. juuli

Lapsemeelsus.

Kas tee näib kivine? Ükski kivi ei või takistada teie arengut. Julgust. Astuge vastu tulevikule, ent astuge sellele alati vastu vapra ja õnneliku südamega. Ärge püüdke seda näha, sest nii röövite Usult tema üleva meeldivuse.

Teadke vaid, et kõik on hästi ja Usk, mitte nägemine, on laev, mis teid üle tormise mere randa viib. “Sündigu sulle sinu usku mööda,” oli Minu korraldus neile, kes Minult tervist palusid.

Kui usk on nii vajalik imede, tervenemise või lunastuse jaoks, siis on selge, miks Ma vältimatult eeldasin, et kõik, kes tahavad pääseda Minu Kuningriiki, peavad saama laste sarnaseks. Usk on lapselik hoiak.

Otsige kõiges sarnasust lastega. Otsige, otsige, kuni te selle leiate; kuni aastad toovad teie olemusse lapseliku usalduse. Olgu teis mitte ainult lihtsat lapselikku usaldust, vaid ka laste elurõõmu, valmisolekut naerda, ebakriitilisust, tahet kõike seda teistega jagada. Palvetage palju, et võiksite saada laste sarnasteks, armastavateks ja sõbralikeks kõikide vastu ja – mitte kriitilisteks, mitte kartlikeks.

“Kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte Taevariiki.”


1. juuli

Rünnake hirmu.

Omandage igapäevaselt usalduse ja rahu säilitamise puhastav õppetund – keset tormi. Missugust kurbust ja muret päev teile ka tooks – Minu armastav käsk jääb endiseks: Armastage ja Rõõmustage.

Mitte õnnetu alistumine, vaid Armastus ja Rõõmsameelsus tähistavad Minu Tahte tõelist omaksvõtmist. Olgu iga hing vapram ja õnnelikum tänu kohtumisele teiega. Niisugune olgu teie hoiak kõigi suhtes – laste või noorte, keskealiste, vanade, õnnetute ja patuste suhtes. Armastage ja Rõõmustage.

Ärge kartke. Tuletage meelde, kuidas Ma võitsin kõrbes saatana – “vaimumõõgaga, mis on Jumala Sõna.” Ka teil on olemas kohene vastus igale hirmule, mida kuri teis õhutab – usaldus ja usu vastus Minus. Kui võimalik, kinnitage seda häälega.

Lausutud sõnal on vägi. Vaadake igale hirmule, kui tõelisele kiusatusele, mida tuleb rünnata ja võita, mitte kui haigusest või muretsemisest tulenevale nõrkusele.