Töötegijad

Koguduse hooldajaõpetaja:
Leevi Reinaru
e-kiri: leevireinaru@gmail.com   telefon 56498724

Juhatuse esimees:
Tiiu Tulvik
e-kiri: noarootsi@eelk.ee    telefon  59045949

Sekretär:
Inna Rosar

Raamatupidaja:
Maie Arro                                                                                                                                      telefon 55965510