Jumalateenistus

Paljud inimesed väidavad, et nad ei võta jumalateenistusest sellepärast osa, kuna nad ei saa sellest aru. Ometi toimub pühapäevane jumalateenistus emakeeles. Samas käivad samad inimesed tasulistel kontsertidel ega nurise, kuigi kogu kuulatava kontserdi repertuaar kantakse ette ladina keeles. Sageli on nad veel üliõnnelikud, kui on suutnud enestele soetada pileti kiiresti väljamüüdud saali teisele rõdule, et kuulata näiteks J.S. Bachi “H-moll missat” või L. van Beethoveni “Missa solemnis’t”. Kõige selle juures ei teatagi, et just äsja on kuuldud jumalateenistuse muusikalist lühikokkuvõtet.

“Missa” tähendab eesti keeles teiste sõnadega öeldult jumalateenistust armulauaga. Seda sõna on kasutanud nii katoliiklased, luterlased kui ka anglikaanidel. Õigeusu kirik nimetab armulauajumalateenistust liturgiaks. Nimi ‘missa’ tuleb jumalateenistuse ladinakeelsetest lõpusõnadest “Ite, missa est!” sõna-sõnalt „Minge, on lähetatud!”

Pühapäevane jumalateenistus on koguduse elu keskpunkt. Siit ammutab kristlane usku ja jõudu oma teekäimisele koos Jumalaga. Jeesus Kristus mitte ainult ei lunastanud meid patust, vaid võttis meid osadusse iseendaga. Ta tegi meid Jumala lasteks ning omavahel õdedeks-vendadeks.

Inimene teenib Jumalat Teda armastades ja austades, aga ka kaasinimesi armastades ja üksteist teenides. Selles mõttes on kogu meie elu Jumala teenimine ehk jumalateenistus. Apostel Paulus ütleb selle kohta kirjas roomlastele: Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus (Rm 12:1).

Jumalateenistuses on pühapäevast pühapäeva muutumatud osad ja kirikuaasta järgi vahelduvad tekstid. Igal jumalateenistusel palvetab kogudus koos patutunnistust Kyriet (Issand, halasta), ülistab Kolmainujumalat Gloriaga (Au olgu Jumalale), loeb usutunnistust Credot, ühineb armulauas tänuks Sanctuses (Püha), austab Jeesuse Kristuse ristiohvrit Agnus Deiga (Kristus, Jumala Tall) ja võtab vastu Issanda õnnistuse. Palved, Piiblilugemised ja koguduse üldlaulud on valitud vastavalt pühapäeva teemale.