Majandus

Mis asi on liikmeannetus:

Ülekirikuliselt on seatud kord, et iga koguduse liige teeb igal aastal oma kodukogudusele nimelise annetuse, mida nimetatakse ka liikmemaksuks või liikmeannetuseks.

Annetus on vabatahtlik ja südametunnistuse järgi antud summa, mis läheb kogudusetöö heaks ja toetuseks. Kuna kogudused on iseseisvad mittetulundusühingud, ei saa need oma tegevuseks raha riigilt nii nagu sageli arvatakse. Nõnda ei saa ka koguduseõpetaja palka riigilt, vaid koguduselt. Kõikide maksude tasumise eest vastutab kogudus ise.

Koguduse liikmete kohuseks on EELK-s sätestatud korra järgi teha kord aastas nimeline annetus, mida võib maksta nii ühekorraga kui ka osade kaupa. Annetuse tasumiseks sobib ka interneti pangas püsikorralduse sõlmimine.

EELK Noarootsi kogudusele suunatud annetused saavad soovijad kanda koguduse Swedbanki pangakontole:

EELK Noarootsi Püha Katariina kogudus

Konto a/a 1120110413

Märksõna: liikmeannetus

Igalt nimeliselt liikmeannetuselt tuleb kogudusel ära maksa makse kirikukassasse 15% annetusesummast ja praostkonna kassasse 1,28 EUR. Ülejäänud raha jääb kogudusele, selle eest tasutakse maksud ja arved ning makstakse koguduse töötegijatele palgad. Seega nagu näeme, sõltub koguduse hea käekäik väga paljuski sellest, kuidas inimesed liikmeannetusi tasuvad.

Liikmeannetuse tegemisel võib annetajale abiks olla järgnev tabel. Kõik summad on esitatud eurodes.

Sissetulek
ühes kuus
Püsikorraldusega annetus
ühes kuus
Liikmeannetus kokku
kalendriaastas
64 0,64 7,67
 128 1,28 15,34
 192 1,92 23,01
 256 2,56 30,68
 320 3,20 38,35
 383 3,83 46,02
 447 4,47 53,69
 511 5,11 61,36
 575 5,75 69,02
 639 6,39 76,69

Sh õpilaste, kes ise ei teeni, soovitavaks liikmeannetuse suuruseks on 6,4 EUR.

Ülekande puhul tuleb selgituseks ära märkida, kelle ja mis ajaperioodi eest liikmeannetus tehakse. Liikmeannetusi on võimalik tasuda ka sularahas koguduse raamatupidaja Maie Arro või juhatuse esimehe Tiiu Tulviku kätte.

Kõik muud anonüümsed annetused, mida koguduse töö heaks tehakse, olgu siis jumalateenistustel või ametitalitustel või muudel puhkudel, loetakse üle ning fikseeritakse raamatupidamises. Nõnda ei ole karta, et keegi annetatud raha kurjasti saaks kasutada.